En perfekt teknik för prototyper av exempelvis profiler

Trådgnist


Trådgnistning är en problemlösare vid besvärlig bearbetning. Det är dessutom en perfekt teknik för prototyper av exempelvis profiler. För verktygstillverkning är den oumbärlig.

Vår trådgnist arbetar med max 300 mm godstjocklek. Maskinen har arbetsområde 520x370 mm och är försedd med fullstyrt rundbord.

Om önskemål finns så avslutar vi med att microblästra de gnistade detaljerna för att uppnå längre livslängd.


Trådgnist