BoMek Verkstads AB - Legotillverkare med yrkesstolthet

Med inriktning på skärande bearbetning

BoMek Verkstads AB är en legotillverkare som startades 1971 med inriktning på skärande bearbetning. Bemanningen är i dagsläget 45 personer och vi omsätter ca 50 000 kkr.

Vi producerar detaljer till Laser/Optikindustri, Försvar, Medicinteknik, Papper & Förbränning samt Indirekt utrustning till bilindustrin och mycket mer. Vi ser det som både utvecklande och som en trygghet att vara med i produktion av så skiftande produkter

Några av våra återkommande kunder är Volvo, SAAB, Valmet, BD Medical och Thorlabs. Vi arbetar med allt från enstaka prototyper till medelstora serier i alla förekommande material.

Vår specialitet är bearbetning i rostfria kvaliteter och aluminium, men vi tillverkar även komponenter i stål, mässing, koppar, nickellegeringar och plast.

I vår enhet belägen på Volvo Tuve så servar vi Volvoföretagen med produktionsutrustning.

Högteknologi med moderna resurser

Tack vare stor flexibilitet kan vi anpassa vår produktion efter våra kunders önskemål. Vi erbjuder exempelvis möjlighet till  årsproduktion enligt ramorder för att kunna leverera med korta leveranstider direkt från vårt lager.

De flesta av våra kunder konstruerar själva den detalj de vill ha och låter oss stå för NC-beredning och tillverkning. För att underlätta för oss så önskar vi underlag i form av step och pdf

BoMek Verkstads AB har ambitionen att arbeta med producerbarhetsgranskning för att produktionsanpassa kundernas komponenter och på bästa sätt kunna utnyttja vår maskinpark och därmed vinna tid och ekonomi. Kontakta oss gärna innan konstruktionen är låst så försöker vi återkoppla med kostnadsdrivande detaljer. 

Certifikat

BoMek Verkstads AB är certifierad och arbetar enligt ISO9001

Kvalitetspolicy

Bomek Verkstads AB är en väletablerad leverantör av skärande bearbetning, svetsning samt montering. Vår verksamhet kännetecknas av Hög kompetens, Flexibilitet, Kundfokus samt mycket engagerade medarbetare. Vi strävar alltid efter att uppfylla kundens förväntningar.

Målsättning

Leverera bearbetad mekanik av rätt kvalitet i rätt tid. Uppfylla de krav som ställs på vår organisation. Löpande granska, mäta samt följa upp vårt verksamhetssystem och genomföra ständiga förbättringar inom alla områden såväl internt som externt.