Kvalitetspolicy för Bomek Verkstads AB

Bomek Verkstads AB är en väletablerad leverantör av skärande bearbetning, svetsning samt montering. Vår verksamhet kännetecknas av Hög kompetens, Flexibilitet, Kundfokus samt mycket engagerade medarbetare.Vi strävar alltid efter att uppfylla kundens förväntningar.

Vår målsättning är att:

  • Leverera bearbetad mekanik av rätt kvalitet i rätt tid.
  • Uppfylla de krav som ställs på vår organisation.
  • Löpande granska, mäta samt följa upp vårt verksamhetssystem och genomföra ständiga förbättringar inom alla områden såväl internt som externt.