topimg

Försvar

Inom segmentet försvar producerar vi detaljer avsedda för övning och övervakning.

Kundkraven är hårda och seriestorlekarna är vanligtvis låga. Ofta tillkommer ytbehandling, lackering och montering efter det att detaljerna är bearbetade och kontrollerade.

Dokumentationskraven är generellt höga.

Försvar